Profispiller fir d‘Saison 18/19 stin fest!

Profispiller fir d‘Saison 18/19 stin fest!

D‘Profispiller fir d‘Saison 18/19 bei den Hären stin fest! 

Den Prince Foster huet décideiert eng weider Saison zu Hesper ze bleiwen an spillt domat seng 2. Saison fir den Telstar. 

Zweeten Profispiller gëtt den Michael Hoffman. Hien ass 203cm grouss an kennt vun der University of Texas Rio Grande Valley.