Neien Datum Vide Grenier

Neien Datum Vide Grenier

Nodeems eisen Vide Grenier huet missten Pandemie bedingt verluecht ginn, fënnt e lo den 27. Juni ab 9 Auer beim Gemengenhaus zu Hesper statt.