Inclusion par le sport

Inclusion par le sport

Vun dëser Saison un hänkt bei ons an der Hal um Holleschbierg en Calicot vun Special Olympics. Heimat wëllen mir dozou bäidroen, dass dës Organisatioun, déi sech fir d‘Inclusioun vun geeschteg behënnerten Leit asetzt, méi bekannt soll ginn.
Dobäi kënnt, dass aacht vun eisen Memberen aktiv bei der Basketequipe vun Special Olympics Lëtzebuerg mathëllefen.