Défaite fir Dammen an Hären

Défaite fir Dammen an Hären

Um Samschdeg Owend goufen et leider zwou Nidderlagen fir eis Senior A Équipen. D‘Dammen verléieren 55:81 geint Diddeleng an d‘Hären zéien geint d‘Fiels mat 76:96 den kierzeren. Nächsten Samsden spillen d‘Dammen um Holleschbierg geint d‘Pikes an dono d‘Hären geint Mess.