Artikel am Wort iwwert den Telstar

Artikel am Wort iwwert den Telstar

Am Lëtzebuerger Wort vum 2. Mäerz ass en Artikel vum Laurent Bourg iwwert den Telstar. 

Link vum Artikel „Hesperingens Hoffnung“:
https://digitalpaper.wort.lu/data/147/reader/reader.html?t=1583144814058#!preferred/0/package/147/pub/295/page/54/alb/50759